Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Khác Trạng từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: many, much

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi đặt 2 cẳng tay thẳng đứng, gần nhau. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kéo 2 tay qua 2 phía theo vòng tròn.

Advertisement


Advertisement