Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: nhím gai
Tiếng anh: hedgehog

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi để cẳng tay nằm úp,cao ngang ngực. Đầu ngón tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đặt bàn tay phải đứng, chạm vào cổ tay trái.Lòng bàn tay hướng sang trái. Đẩy bàn tay phải ngã xuống bên trái 2 lần.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement