Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016
Advertisement


Tiếng anh: grapefruit

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải chụm lại như hình vẽ. Đặt cẳng tay thẳng đứng, song song với thân mình và cao bằng đầu. Lòng bàn tay hướng xuống. Lắc nhẹ cổ tay từ trong ra ngoài 2 lần.

Advertisement


Advertisement