Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: small, tiny

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm như hình vẽ bên rồi để 2 tay cẳng tay song song trước ngực. Hai lòng bàn tay đối nhau. Đẩy 2 bàn tay vào gần nhau 2 lần. Mắt hơi nhíu lại. Miệng hơi chu ra.

Advertisement


Advertisement