Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Thực Vật Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: small

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ bên rồi đặt cánh tay xuôi theo thân người. Bàn tay ngửa, nằm ngang bụng. Miệng hơi trễ ra. Mắt nhíu lại.

Advertisement


Advertisement