Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: plastic

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái nắm lại rồi giơ thẳng đứng, cao ngang trán. Lòng bàn tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi lấy ngón trỏ chạm vào bụng cẳng tay trái rồi kéo xuống 2 lần. "
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement