Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Đồ vật 2016
Advertisement


Tiếng anh: plastic

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm theo hình vẽ sau rồi để 2 tay đối nhau. Lòng bàn tay hướng vào người. Các đầu ngón tay hướng vào nhau. Lắc 2 bàn tay ra vào."

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement