Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016
Advertisement


Tiếng anh: headache

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng sau rồi để ngón tay nằm ngang lên trán,bên phải. Đầu ngón tay hướng sang trái. Kéo tay đi qua trán bên trái. Vừa kéo vừa co duỗi ngón tay.

Advertisement


Advertisement