Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Liên kết từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: but

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình 1 rồi để trước bụng.Lòng bàn tay và đầu ngón tay hướng xuống. Lật bàn tay qua phải đồng thời chuyển bàn tay thành hình dạng 2, Mắt nhướng lên và đầu hơi ngã nhẹ ra trước.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement