Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Khác Liên kết từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: but

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên và để tay thẳng đứng, cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đẩy tay ra phía trước. Mắt hơi nhướng lên.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement