Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: full

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đặt bàn tay nằm úp lên bụng. Đầungón tay hướng sang trái.Kéo tay ra ngoài đồng thời miệng chu ra.
Advertisement


Advertisement