Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Gia đình - Quan hệ gia đình Tính Từ Trạng từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: internal, paternal

Cách làm ký hiệu

Advertisement


Advertisement