Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: famous, well-known

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi để 2 tay cạnh 2 khóe miệng.Lòng bàn tay hướng xuống. Sau đó, vừa kéo 2 tay ra ngoài vừa vẽ vòng tròn.Mắt nhướng lên
Advertisement


Advertisement