Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: famous, well-known

Cách làm ký hiệu

Bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi đặt 2 ngón tay chạm vào sau vành tai phải. Lòng bàn tay hướng lên. Sau đó, kéo tay ra ngoài theo hình vòng cung cho đến khi lòng bàn tay xoay vào trong.
Advertisement


Advertisement