Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình Nghề nghiệp Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: homemaker

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái xòe ra rồi đặt cẳng tay nằm xiên trước ngực; các đầu ngón tay chạm nhau (như mái nhà). Tay phải làm theo hình bên rồi để nằm úp bên cạnh tay trái. Nhấn nhẹ tay phải xuống 2 lần.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement