Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời tiết Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: hot

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ rồi dùng 2 ngón cá và trỏ nắm lấy áo. Sau đó giở nhẹ áo lên xuống. Mặt nhăn lại.

Advertisement


Advertisement