Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời tiết Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: hot

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ bên rồi đặt ngón tay lên thái dương phải. Cạnh ngón trỏ chạm vào thái dương. Lòng bàn tay và đầu ngón tay hướng ra ngoài. Vẫn giữ bàn tay chạm và kéo bàn tay xuống đến má."
Advertisement


Advertisement