Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Nghề nghiệp 2016


Tiếng anh: farmer

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái nắm lại rồi để nắm ngang trước ngực. Lòng bàn tay hướng vào người. Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi để bên dưới tay trái và kéo theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ,
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement