Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời Gian 2016
Advertisement


Tiếng anh: half an hour

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi đặt thành hình chữ thập trước ngực. Bàn tay trái dựng thẳng đứng. Bàn tay phải nằm úp, ngang và ở bên trong tay trái. Kéo tay phải qua bên phải.

Advertisement


Advertisement