Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Tính cách - Tính chất 2016
Advertisement


Tiếng anh: hot water

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đặt ngón tay chạm lên môi. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng lên, Má phùng ra. Sau đó, bung các ngón tay ra.

Advertisement


Advertisement