Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chụm lại rồi chụp lên nút áo thứ hai.