Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: fountain/ spring

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm theo hình bên. Đặt tay ngang eo bên phải. Di chuyển tay uốn lượn hướng ra phía trước