Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thiên nhiên 2016


Tiếng anh: spring

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm theo hình bên. Đặt tay trước bụng. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Các ngón tay hướng xuống. Di chuyển tay uốn lượn hướng ra phía trước