Tài liệu tham khảo

Dự án IDEO



Danh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên Thời tiết 2016


Tiếng anh: fog

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình bên. Đặt hai tay nghiêng về bên trái. Lòng bàn tay hướng ra ngoài.. chậm chậm kéo hai tay về bên phải. Kết hợp với chân mày hơi nhíu lại





Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác