Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016


Tiếng anh: water fall

Cách làm ký hiệu

"Hai tay làm như hình Tay trái đặt trước bụng. Lòng bàn tay hướng vào trong. Các ngón tay hướng xuống. Tay phải đặt trên tay trái. Lòng bàn tay hướng xuống. Các ngón tay hơi chìa ra ngoài. Sau đó đẩy tay phải đi xuống ra trước tay trái. Thực hiện hai lần"