Advertisement
Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết


Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình Duỗi cánh tay về bên phải. Lòng bàn tay và hai ngón tay hướng lên trên. Sau đó, gập khuỷu tay lại sao cho lòng bàn tay hướng vào trong, hai ngón tay đặt trên ngực
Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Ký Hiệu cùng phân loại Động Từ

chết (3) / qua đời
to die/ to pass away

Hà Nội Động Từ Hành động
2016

Xem Video
tham qia / gia nhập
join/ take part in

Hà Nội Động Từ Hành động
2016

Bàn tay trái làm theo hình vẽ (1). Đưa bàn tay thẳng đứng ngang mặt, lòng bàn tay hướng sang trái. Bàn tay phải làm theo hình vẽ (2). Đặt bàn tay nằm ngang, các


Xem Video
bắt đầu / khởi đầu
to start/ to begin

Hà Nội Động Từ Hành động
2016

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi để bàn tay dựng đứng. Lòng bàn tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi dùng ngón trỏ đánh phớt nhẹ vào đầu ng


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

kết nối / liên kết
connection

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động
2017

Xem Video
xin phép
ask for permission

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

Bàn tay phải làm theo hình dạng sau. Tay giơ cao ngang mặt. Bắp tay xuôi theo thân mình. Lòng bàn tay hướng vào trong. Hai đầu ngón tay hướng lên trên. Sau đó giữ ngu


Xem Video
trộm

Hải Phòng Hành động
2006

Tay phải úp xuống đưa ra phía trước từ từ chụm các ngón tay lại kéo lại phía sau.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

chiếc ghe

Lâm Đồng Giao Thông
2006

Hai bàn tay khép đặt trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng vào người đầu các ngón của hai tay chạm nhau rồi đưa ra phía trước.Sau đó hai tay nắm đưa ra trướ


Xem Video
khởi hành

Hà Nội Giao Thông Thời tiết
2006

Cánh tay trái gập ngang trước tầm ngực, bàn tay nắm, lòng bàn tay úp.Bàn tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ ra chỉ vào chỗ đeo đồng hồ bên tay trái.Sau đó


Xem Video
cầu chui

Hà Nội Giao Thông Vị trí - Nơi chốn
2006

Cánh tay trái đặt úp ngang ngực. Tay phải úp trên ngay khuỷu tay trái rồi đánh đường vòng cung đến mu bàn tay Sau đó tay trái giữ y vị trí, đưa tay phải vòng b


Xem VideoAdvertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam