Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Hà Nội Động Từ Hành động 2016


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phần mềm quản lý nhân viên bán hàng
Từ đồng nghĩa: nhìn, trông
Tiếng anh: to see

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đặt ngón trỏ chạm vào vị trí dưới mắt phải, lòng bàn tay hướng vào thân ngưới, sau đó kéo ngón tay ra ngoài.
Tài liệu tham khảo

HTN Chung Tay Vì Cộng Đồng

Ký Hiệu cùng phân loại Động Từ

kết hôn
to marry with

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động
2016

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt bàn tay nằm úp trước bụng. Đầu ngón tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi để bàn tay nằm úp. Hai ngón c


Xem Video
sưng
swell

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2016

"Tay trái nắm lại như hình 1. Đặt tay trước ngực. Lòng bàn tay hướng xuống. Cẳng tay nằm ngang song song với mặt đất. Bàn tay hướng về bên phải Tay phải


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

thức khuya
stay up late

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

"Tay phải làm như hình Đặt tay lên mắt phải. Ngón trỏ nằm trên. Ngón cái nằm dưới. Sau đó, hơi mở tay, kéo mắt to ra"


Xem Video
đứng

Bình Dương Hành động
2006

Tay trái khép, đặt ngửa trước tầm bụng, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa xuống chống đứng lên giữa lòng bàn tay trái.


Xem Video
mổ

Bình Dương Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Các ngón tay phải chạm bên ngực phải, lòng bàn tay hướng phải rồi kéo dọc xuống.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hà Nội

sao chép

Hà Nội Tin học
2006

Tay trái khép đặt giữa tầm ngực, lòng bàn tay hướng xuống, tay phải xòe chạm các đầu ngón tay phải vào dưới lòng bàn tay trái rồi kéo tay phải xuống đồ


Xem Video
giao diện

Hà Nội Tin học
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ hướng lên đưa từ hai bên vào giữa tầm ngực, áp hai nắm tay vào nhau rồi xoay hai ngón trỏ ra hai chiều ngược nhau.


Xem Video
hình ảnh

Hà Nội Tin học
2006

Tay phải khép đặt trước tầm mặt, lòng bàn tay hướng vào mặt. Sau đó tay phải nắm chỉa ngón cái và ngón trỏ ra đặt tay trước tầm mặt bên phải rồi ngó


Xem VideoAdvertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam