Advertisement
Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Ezydict.com - Từ Điển Tiếng Anh


mathematics nghĩa là gì?
Advertisement

Phần mềm quản lý nhân viên bán hàng
Từ đồng nghĩa: môn toán
Tiếng anh: mathematics

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình bên Bắp tay áp sát thân. Cẳng tay song song với mặt đất. Lòng bàn tay hướng lên. Sau đó, di chuyển tay ngang sang trái đồng thời bung các ngón tay ra"
Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

9 tiết - chín tiết
nine 45-minute sessions

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Học hành Số đếm Thời Gian
2016

"Bàn tay phài làm như hình vẽ. Đưa tay lên sao cho đầu ngón trỏ chạm vào tai phải. Lòng bàn tay hơi chếch sang phải. Kéo tay ra ngoài đồng thời chuyển bàn tay


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

sinh viên
college student

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục
2016

Tay phải làm theo hình . Đặt tay lên trán. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Ngón cái chạm vào đuôi chân mày bên trái. Sau đó, kéo ngón cái sang ngang và dừng lại ở đ


Xem Video
bài làm

Bình Dương Giáo Dục
2006

Tay phải khép, giơ tay ra trước cao ngang tần đầu, lòng bàn tay hướng ra trước rồi kéo hạ tay xuống.Sau đó hai bàn tay úp trước tầm ngực rồi nhịp hai bàn tay


Xem Video
hiểu

Bình Dương Giáo Dục
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên gõ gõ vào thái dương phải nhiều lần đồng thời đầu gật theo.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

xe tải
truck

Hà Nội Danh Từ Giao Thông
2016

Bàn tay trái mở ra và đặt nằm úp trước ngực. Cẳng tay song song với thân mình. Bàn tay phải làm như hình vẽ.Đặt ngón cái phải chạm vào lưng bàn tay trái. L


Xem Video
biển chỉ dẫn

Bình Dương Giao Thông
2006

Cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay trái khép, mũi tay hướng lên, tay phải nắm, chỉ ngón trỏ ra, chấm đầu ngón trỏ vào giữa lòng bàn tay trái rồi đưa ngón trỏ


Xem Video
ngã ba

Bình Dương Giao Thông
2006

Hai tay khép, đưa ra trước hai bên tầm ngực, hai lòng bàn tay hướng vào nhau (với một khoảng cách vừa phải), rồi cùng đẩy 2 tay thẳng ra trước. Sau đó tay ph


Xem VideoAdvertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam