Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: cơ cực
Tiếng anh: in difficulties

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình vẽ. Đặt tay dưới cằm sao cho lòng bàn tay úp. Các ngón tay hướng vào trong cổ. Miết tay sát cằm, di chuyển nhẹ về phía trước hai lần