Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ 2016


Tiếng anh: Vietnam

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình bên. Đặt hai ngón tay chạm vào chóp mũi. Lòng bàn tay hướng vào trong. Sau đó, di chuyển bàn tay sao cho hai đầu ngón tay chạm vào vai trái"