Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Chữ cái 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, ngón trỏ hơi đưa ra một chút, đầu ngón cái đặt dưới đốt tay ngón trỏ phải.