Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: far

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lại theo hình dạng  bên rồi đưa cao ngang cổ. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đẩy bàn tay ra ngoài đồng thời bung các ngón tay ra. Mặt nhăn lại.