Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Từ đồng nghĩa: xà phòng
Tiếng anh: soap

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng sau rồi đưa tay cao ngang đầu. Cẳng tay thẳng đứng. Gập cổ tay cho lòng bàn tay hướng xuống. Sau đó lắc cổ tay qua lại 2 lần.