Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc 2016


Tiếng anh: gray/ grey

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái xòe ra và đặt nằm ngửa trước bụng. Các đầu ngón tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình dạng sau rồi đặt úp trên lòng tay trái. Các đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay trái. Sau đó, kéo các ngón tay phải đi vào trong, chụm lại "