Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016


Tiếng anh: gray/ grey

Cách làm ký hiệu

"bàn tay trái xòe ra theo hình dạng 1  và đặt nằm ngửa trước bụng. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theohình dạng 2 rồi đặt tay phải úp trên tay trái. Lòng bàn tay hướng xuống. Kéo tay phải ra phía đầu ngón tay trái."