Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng  bên rồi đặt ngang cổ. Lòng bàn tay hướng vào người. Đầu ngón tay hướng lên.Co nhẹ 2 ngón tay xuống 2 lần.