Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016


Tiếng anh: dark blue

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi đặt ngang cổ. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đầu ngón tay hướng lên. Lắc nhẹ tay qua lại. Sau đó cả 2 tay cùng làm theo hình dạng sau rồi đặt thẳng đứng, cao ngang cổ, đối xứng nhau. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau.Kéo 2 tay vào theo chiều ngang và đi chéo qua nhau.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác