Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016


Tiếng anh: green

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng 1 rồi đặt ngang cổ. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đầu ngón tay hướng lên. Lắc nhẹ tay qua lại. Sau đó bàn tay trái làm theo hình dạng 2 và đặt trước ngực. Lòng bàn tay hướng vào trong. Đầu ngón tay hướng sang trái. Bàn tay phải xòe ra rồi đặt vào phần cong của bàn tay trái. Kéo bàn tay phải xuống dưới.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác