Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: mắc cỡ, hổ thẹn
Tiếng anh: ashamed

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm như hình dạng sau rồi đặt ngang hai bên tai. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Sau đó hất ra phía trước đồng thời xòe bàn tay ra. Hai tay làm cùng lúc. Rút cổ lại một chút và miệng hơi trễ xuống.