Tài liệu tham khảo

Dự án IDEO



Danh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: ugly

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng sau rồi đưa cao ngang đầu, phía bên phải . Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đầu ngón tay út hướng lên. Giữ nguyên hướng bàn tay và di chuyển theo khuôn mặt, ngược chiều kim đồng hồ.Mũi chun lại.