Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: ugly

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phài làm theo hình dang 1 rồi chỉ vào dưới mắt phải. Sau đó kéo tay ra ngoài và đổi thành hình dạng 2. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng lên. Mặt hơi nhăn lại.