Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: build

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái xòe ra rồi giơ cẳng tay thẳng đứng song song với thân mình. Lòng bàn tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi đặt bàn tay nằm ngửa, chạm vào gần khủy tay trái. Sau đó, tay phải đánh từ dưới lên 2 lần. "

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác