Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông 2016


Từ đồng nghĩa: xe tải nhỏ
Tiếng anh: van

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái làm theo hình dạng 1 rồi đặt nằm úp trước ngực. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình dạng 2 rồi đặt đốt giữa của các ngón tay chạm vào bên hông bàn tay trái. Lòng bàn tay hướng sang trái, các đầu ngón tay hướng lên. Tay phải cọ qua lại dọc theo cạnh bàn tay trái 2 lần.