Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTiếng anh: enterprise

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình dạng 1 rồi đặt ngang trước ngực.Lòng bàn tay hơi hướng sang trái. Cẳng tay nghiêng khoảng 45 độ.Bàn tay phải làm theo hình dạng 2 , rồi đặt cổ tay chạm trên đầu các ngón tay trái. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng lên. Sau đó kéo tay phải qua bên phải.
Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

Hà Nội Danh Từ Lễ hội Quân sự Xã hội
2021

Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Vị trí - Nơi chốn

lầu

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn
2006

Tay phải khép, lòng bàn tay hơi khum, úp tay ra trước rồi nhấc lên nhiều bậc từ thấp lên cao.


Xem Video
phía sau

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn
2006

Đánh chữ cái P.Sau đó đánh cánh tay phải về sau.


Xem Video
dinh độc lập

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn
2006

Hai bàn tay khép, các đầu ngón chạm nhau ở giữa tầm ngực, lòng hai bàn tay hướng vào nhau tạo dạng như mái nhà. Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên đập


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hà Nội

trình đơn

Hà Nội Tin học
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đặt tay cao hơn tầm vai rồi chỉ ra trước. Sau đó tay phải vẫn ở vị trí đó chỉa ngón cái và trỏ ra hai ngón đó tạo khoản


Xem Video
khởi động lại

Hà Nội Tin học
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón cái hướng lên đưa tay ra trước rồi ấn ngón cái một cái. Sau đó tay phải chúm, đặt ngửa tay ra trước, rồi đẩy tay lên đồng th�


Xem Video
chương trình

Hà Nội Tin học
2006

Cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay khéo lòng bàn tay hướng sang trái; tay phải khép lòng bàn tay khum, chạm đầu mũi tay phải lên các ngón bàn tay trái rồi chạm ti�


Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam