Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Từ đồng nghĩa: xin xỏ
Tiếng anh: beg

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe ra, chấp lại và đặt thẳng đứng ngang trước ngực. Các đầu ngón tay hướng lên. Nhấp nhẹ 2 tay (như xá ai). Đầu hơi cúi. Ánh mắt như van xin.