mình sinh năm 1983 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Thị Xuân Thảnh

Mình là giáo viên dạy trẻ khuyết tật. Mình dùng ký hiệu ngôn ngữ để giao tiếp hàng ngày và dạy dỗ các em.

Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu