Advertisement

Địa điểm học & Dịch vụ phiên dịch Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Những trung tâm / câu lạc bộ bạn có thể tìm hiểu về thứ ngôn ngữ đẹp tuyệt vời này

Chọn địa điểm học phù hợp

Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam vẫn có những sự khác biệt nhất định giữa các vùng miền. Và 2 vùng miền phổ biến nhất đó là NNKH TPHCM và Hà Nội. Bạn hãy chọn cho mình địa điểm phù hợp ở bên dưới.