Advertisement

Địa điểm học & Dịch vụ phiên dịch Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Những trung tâm / câu lạc bộ bạn có thể tìm hiểu về thứ ngôn ngữ đẹp tuyệt vời này


Công ty Nắng Mới - Hỗ trợ giao tiếp Ngôn ngữ ký hiệu


Địa chỉ : Đường 699, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
Email : [email protected]
Trình độ: Cơ bản, Sơ cấp, Nâng cao và lớp hỗ trợ thực hành phiên dịch NNKH
Fanpage : www.facebook.com/ctynangmoihotronnkh

Trung tâm nghiên cứu giáo dục người khiếm thính (CED)


Địa chỉ : Trường Tiểu học Lý Nhơn, 28 Lô I, Cư Xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại : 84-8 6683 7494 hoặc 0919 667 719 (gặp Cô Phương)
Trình độ : Căn bản
Website : http://trungtamkhiemthinh.org/
Email : [email protected]

Câu lạc bộ người Điếc Tp. Hồ Chí Minh


Địa chỉ : 108 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp.HCM
Email : [email protected]
Fanpage : Lớp dạy Ngôn Ngữ Ký Hiệu ở Quận 3

Cộng đồng người Điếc TPHCM


Liên hệ anh Đoàn Phạm Khiêm
Facebook : https://www.facebook.com/DoanPhamKhiem.deaf