Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Tác giả

Xây dựng ứng dụng: công ty DVMS
Nội dung: Nhiều tác giả
xây dựng API: Giáo Dục Sáng Tạo

Phần mềm là sự cộng tác với tinh thần cùng nhau xây dựng những tiệc ích tin học miễn phí, hữu ích cho xã hội giữa những tác giả bên trên.
Giáo Dục Sáng Tạo xin chân thành cảm ơn DVMS đã là những người đầu tiên nêu lên ý tưởng xây dựng một ứng dụng điện thoại, và đã là những cộng sự nhiệt tình, chuyên nghiệp. Chúng tôi đã học được rất nhiều khi làm việc với quý công ty.

Download cho Android Download cho IPhone