Toàn Quốc Chữ cái 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, hơi chừa đầu ngón cái ra.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển