Huế Thời tiết Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai cẳng tay bắt chéo nhau trước tầm ngực sao cho hai bàn tay úp lên hai vai.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển